Veic 4-kāršo kombinēto likmi Optibet un saņem likmi bez riska. Ja vienu no notikumiem prognozēsi nepareizi, tad saņemsi arī 100% naudas atmaksu! Laiks veikt savas prognozes!Lai izmantotu piedāvājumu;

 • VEIC VISMAZ 15€ IEMAKSU OPTIBET- ar kodu 4B un saņem 5€ likmi bez riska uz jebkuru sporta notikumu
 • VEIC
  4-KĀRŠO LIKMI – vismaz 5€ vērtībā* uz jebkuriem basketbola notikumiem ar katra notikuma koeficientu 1.5 vai vairāk
 • SAŅEM 100%  NAUDAS ATMAKSU – ja viens notikums tiks prognozēts nepareizi (līdz 10€)**

*Katrs spēlētājs var izmantot faktiskās dienas kodu, saņemt likmi bez riska 5€ vērtībā un saņemt 4-kāršās zaudētās likmes atmaksu tikai vienreiz faktiskā kalendārā diena.

 1. Piedāvājums ir spēkā no 19.11.18 00:00 līdz 21.11.18 23:59.
 2. Minimālā iemaksa ir 15€. Iemaksa jāveic izmantojot kredītkarti vai BankLink.
 3. Lai saņemtu 5€ likmi bez riska, spēlētājam ir jāveic iemaksa vismaz 15€ ar faktiskās kalendārās dienas piedāvājumā kodu. Likme bez riska tiks piešķirta nekavējoties.
 4. 100% likmes bez riska 5€ vērtībā būs pieejamas uz jebkuriem sporta notikumiem un uz jebkuriem likmes veidiem ar maksimālo koeficientu 5.0 līdz 25.11.18 23:59. Likmei bez riska ir jābūt vienkāršai likmei (tikai ar vienu notikumu kuponā). Lai veiktu likmi bez riska, lietotājam likmes kuponā ir jāveic atzīme attiecīgajā lauciņā.
 5. Spēlētājs var veikt kombinēto likmi katru piedāvājumā dienu, kura tiks atmaksāta tajā gadījumā, ja tikai viens no notikumiem tiks prognozēts nepareizi. Tiks skaitīta tikai pirmā veiktā likme, kas tiek veikta piedāvājumā ietvaros pēc iemaksas ar faktiskās kalendārās dienas kodu.
 6. Spēlētājam ir jāveic 4-kāršā kombinētā likme vismaz 5€ vērtībā, iekļaujot sporta veida notikumus, kas ir norādīti faktiskās kalendārās dienas piedāvājumā. Katra notikuma koeficientam jābūt vismaz 1.5. un kopējam likmes koeficientam jābūt 5.0 vai vairāk.*
 7. 4-kāršas kombinētās likmes summa tiks atgriezta gadījumā, ja 3 no 4 notikumiem kuponā tiks prognozēti pareizi. Laimētas likmes un citas zaudētās likmes netiks atmaksātas.
 8. Katrs spēlētājs var izmantot faktiskās dienas kodu, saņemt likmi bez riska 5€ vērtībā un saņemt 4-kāršās zaudētās likmes atmaksu tikai vienreiz faktiskā kalendārā diena.
 9. Likmes bez riska tiek atgrieztas 100% apmērā no likmes summas. Maksimālā summa, ko spēlētājs var saņemt ir 15€ (3х5€) visa piedāvājumā laikā.
 10. Zaudētās 4-kāršas kombinētās likmes summas atmaksa tiks ieskaitīta spēlētāja kontā 100% apmērā no likmes summas. Maksimālā summa, ko spēlētājs var saņemt vienā dienā, ir 10€.
 11. Visiem notikumiem 4-kāršā likmē jābūt aprēķinātiem ar koeficientu 1.5 vai vairāk (izņemot neatminēto notikumu). Ja kāds notikums tiks aprēķināts ar koeficientu, kas mazāks par 1.5 (izņemot neatminēto notikumu), likme netiks skaitīta.**
 12. 4-kāršās kombinētas likmes atmaksa tiks pievienota spēlētāja kontā ne vēlāk kā nākamās darba dienas plkst. 14:00.
 13. Uz piedāvājumu attiecas Likmes bez riska un Vispārējie noteikumi.
 14. Optibet patur tiesības jebkurā brīdī atcelt vai mainīt piedāvājuma noteikumus.