Stratēģija

Totalizatora stratēģija

Pelnīšana ar totalizatora likmēm nav tikai šīs nozares pamatprincipu izpratne. Tikpat svarīgi ir šīs zināšanas likt lietā pārdomātā, disciplinētā un sistemātiskā veidā. Profesionāla likmju veicēja galvenais mērķis ir identificēt likmes, kurām ir t.s. vērtība (value betting). Šo likmju atrašanas metodoloģijas izstrāde aizņem laiku un mērķtiecību, taču rezultāts var būt iespēja identificēt, kuri no simtiem ik dienu pieejamajiem koeficientiem satur vērtību un līdz ar to gūt peļņu ilgtermiņā.

Totalizators.com stratēģijas sadaļa dod padomus par lietām, kurām jāpievērš īpaša vērība, lai ikviens likmju izdarītājs spētu pietuvoties savas formulas izstrādei. Šīs ir pārbaudītas nozares patiesības, kas palīdzēs neapjukt plašajā totalizatora kantoru piedāvājumā.

Vērtība (value)

Iespējams, būtiskākais termins veiksmīgas totalizatoru likmju stratēģijas izstrādē. Var teikt, ka sporta likmju veicēji meklē “drošas” vai kādas citas likmes, taču jomas profesionāļi ir vienoti – tas, kas atšķir labu likmi vai koeficientu no slikta ir atbilde uz jautājumu vai šim koeficientam ir vai nav vērtība.

Lasi par to, kas ir vērtība sporta totalizatoru koeficientos šeit.

Bankroll

Atvainojoties par smalkā termina “ilgtspējīga” lietošanu, taču tik tiešām šādai – ilgtspējīgai totalizatora likmju veikšanas stratēģijai – būtisks ir naudas resursu jeb bankroll menedžments. Apvienojumā ar likmju vērtības identificēšanas spēju, šī būtiskā komponente jums nodrošinās divus pamatpīlārus uz kuriem balstīt pelnošas stratēģijas izveidi.

Kas ir bankroll?

Psiholoģija

Totalizators ir prāta spēle. Tomēr veiksmei, sevišķi īstermiņā, te ir liela nozīme. Šādos neskaidrības apstākļos ir svarīgi apzināties, ka vēsa prāta saglabāšana ir kritisks priekšnosacījums tam, lai spēlēšana sagādātu prieku un emocijas, vienlaicīgi saglabājos pragmatisku pieeju.

Kas raksturo veiksmīga likmju veicēja psiholoģiju?